OSLO

SIKKERHETS -

MAKULERING AS

oslosikmak.no

Våre tjenester

Plomberte beholdere

Beholdere

 

Den vanligste formen for oppbevaring av dokumentmakulatur er i plomberte eller låste beholdere. Disse har nedkastslisse på toppen. Beholderne settes ut, og innhentes etter avtale. Det påløper månedsleie for utsatte beholdere, første måned er gratis. 

120 liters beholdere med plombe eller lås, og innkast på toppen. Rommer i snitt 40 - 50 kg med dokumenter.

240 liters beholder med plombe eller lås, og innkast på toppen. Rommer i snitt 75 - 90 kg med dokumenter.

660 liters beholder uten innkast, med beslag for plombe eller lås. Rommer i snitt 220 - 290 kg med dokumenter.

Paller og kartonger

Paller, kartonger og sekker

 

Ved større volum, f eks arkivrydding, kan det være kjekt å kunne pakke i esker og sekker eller kaste rett opp i pallebokser. 

Pappkartonger kan være praktiske for nedpakking av ringpermer og saksmapper. Er det mange kartonger kan disse stables på paller, og eventuelt plastes.

Er det større volum "uhåndterlige" dokumenter kan plastsekker være et alternativ. Vi anbefaler at disse kun fylles opp 50% slik at de ikke revner. Disse kan eventuelt stables på paller eller hentes som de er. 

Paller og pallebokser er et godt alternativ ved store volum. Brukes kartonger kan disse stables rett på pall. Brukes pallekarmer (pallebokser) kan dokumentene kastes rett i boksen eller stables. Pallebokser kan romme inntil  1000 dm3 og veie fra 350 - 800 kg avhengi av papirvekten. 

Andre tjenester

Andre tjenester

I tillegg til papirmakulering kan vi også tilby makulering av de fleste typer elektroniske lagringsmedia.  - Vi har tilegnet oss mye kompetanse innen sikkerhetsmakulering, og  bidrar gjerne med konsulentbistand og opplæring. 

 

Vi kan tilby sikkerhetsmakulering av de fleste typer elektroniske lagringsmedia. Vi tilbyr også sikker destruksjon av pc'er, servere, o l. Her benyttes kverning eller degausing. 

Ved behov for destruksjon av større varepartier kan vi i sammen med våre samabeidspartnere tilby sikker destruksjon av dette. Vi henter varene hos dere og følger opp prosessen til destruksjonen er gjennomført. 

Vi har mange års erfaring innen sikkerhetsmakulering og deler gjerne denne kompetansen med andre. Vi tilbyr gjennomgang av løsninger for hver enkelt kunde, og vi tilbyr også kurs tilpasset deres behov.