OSLO

SIKKERHETS -

MAKULERING AS

oslosikmak.no

Priser og vilkår

 

Priser

 

For priser vennligst ta kontakt med oss på post@oslosikmak.no eller t +47 973 19 418.

 

  

 

Vilkår og sikkerhet

 

All makulatur hentes skjermet for andres innsyn helt frem til makulering er foretatt. Hvis beholdere eller annen emballasje ikke kan plomberes eller låses, skal det være enighet med kunde om hvordan makulaturen sikres. 

 

Papirmakulering krysskvernes med kverningsgrad P-3 for sensitive dokumenter i h t DIN 66399. Papirsponet går tilbake i kretsløpet som råstoff for nytt papir. Media som ikke kan kvernes, men som kan brennes (såkalt direkte forbrenning) går til energigjenvinning. Media i metall blir fragmentert i metallkvern og blandet med annet metall, som går til metallgjenvinning. Andre destruksjonmåter kan gjennomføres etter avtale med kunde. 

 

Kundene skal påse at  papirmakulatur ikke inneholder elementer som kan skade våre makuleringsmaskiner. Makulaturen skal ikke inneholde metallgjenstander utover binders. Plastkassetter, større plastgjenstander og glass skal ikke legges i beholderen. Makulaturen skal ikke inneholde brennbare stoffer som gasspatroner, spritbeholdere, batterier, el. Den skal heller ikke inneholde matrester eller andre fuktige elementer.

 

Ringpermer og plastlommer kan legges i makulaturen, disse plukkes ut ved grovsortering hos oss. Minnepinner, mobiltelefoner og dvd'er kan legges i beholderen. Utgjør dette mer enn 0,5 kg, belastes pr kg i h t prisliste.